تکنولوژی مراقبت از گیاهان

تکنولوژی مراقبت از گیاهان

اپلیکیشنیکه مراقبت از گیاهان خانگی را تسهیل می کند

 

مراقبت مناسب از گل ها و گیاهان خانگیکار ساده ای نیست و نیاز به حوصله و پیگیری دارد. ابداع یک حسگر و اپلیکیشن خاص بهنام گرین سنس می تواند به علاقمندان در این زمینه کمک کند.

به گزارش خبرگذاری مهر به نقل از نیواطلس، بانصب حسگرهای گرین سنس بر روی گل ها و گیاهان خانگی و ارسال اطلاعات دریافتی ازوضعیت گیاهان برای اپلیکیشن مربوطه می توان به طور آنی شرایط انواع گیاهانآپارتمانی را رصد کرد و در صورت دریافت پیام هشدار بر روی گوشی برای حل مشکل واردعمل شد.

حسگرهای گرینس سنسکه انرژی مورد نیاز خود را از طریق نور خورشید دریافت می کنند شبیه به میخ هایکوچکی هستند که می توان آنها را در خاک گلدان ها فرو برد. آنها اطلاعاتی در موردرطوبت خاک، میزان دما و شرایط نوری محیطی جمع آوری کرده و از طریق بلوتوث ارسال میکنند.

اپلیکیشن گرین سنسقادر به مدیریت اطلاعات دریافتی از حداکثر ده حسگر است و با گوشی های اندرویدی وآیفون سازگاری دارد. این برنامه با بررسی داده های دریافتی توصیه های نهایی خود رابرای بهبود وضعیت نگهداری گیاهان ارائه می کند.