مطالب مرتبط با ان اف سي

آیا از فناوری ان اف سی (NFC) موبایل خود استفاده میکنید؟ NFCچیست ؟